ความปลอดภัยในการทำงานกับบันได ต้องทำแบบไหนถึงจะปลอดภัย

by heightthaimanage
8.9K views

safety Ladder

การทำงานกับบันได ถือว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยง เนื่องจากงานที่ต้องมีการใช้บันไดในการปีน อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการตกลงมา ทำให้ได้รับบาดเจ็บ และการใช้งานบันไดไม่เพียงแต่ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ตามบ้านเรือนทั่วไป เรามักจะเห็นมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งในการใช้งานบันได หากใช้ไม่ถูกต้อง และไม่ถูกประเภทก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน 

 

บันไดที่นิยมใช้งาน

บันไดมีหลายชนิด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ให้ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งบันไดที่นิยมใช้ในการทำงาน เรามักจะเห็นบ่อยๆ 2 ชนิด ได้แก่

working for Ladder

 • บันไดทรงเอ (Step Ladder) เป็นบันไดที่เรามักนิยมใช้ เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทุกที่ ไม่ต้องอาศัยกำแพงหรือผนัง แต่หากใช้งานในที่สูงก็ต้องใช้อย่างถูกต้องและระมัดระวังด้วยเช่นกัน
 • บันไดยืด (Extension Ladder) หรือที่เรามักเรียกกันว่าบันไดพาด ซึ่งบันไดพาดมักจะใช้งานที่มีความสูงมากๆ ต้องมีกำแพงหรือผนังให้บันไดพาดได้ ซึ่งในการใช้งานบันไดชนิดนี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะหากพาดไม่ถูกต้องอาจจะเกิดอันตรายได้
 1. ความปลอดภัยในการใช้บันได

ก่อนการใช้งานบันไดทุกประเภทผู้ใช้งานต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของบันไดก่อนการนำมาใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในขณะใช้งานซึ่งในการใช้งานบันไดในการทำงานมีข้อกำหนดด้านความลอดภัยในการใช้บันไดดังนี้บันไดทรงเอ

 • พ่นสีแดงที่บันไดขั้นบนสุด และ 2 ขั้น ถัดลงมา
 • ห้ามนั่งหรือยืนปฏิบัติงานบนบันไดขั้นบนสุดและ 2 ขั้นถัดลงมา ยกเว้น กรณีที่ความสูงของบันไดไม่เกิน 1 เมตร สามารถยืนบนขั้นบนสุดและ 2 ขั้นถัดลงมาได้
 • ต้องมีคนจับยึดให้มั่นคงตลอดเวลา
 • ต้องสวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกัน ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ฏิบัติ
 • ขาบันไดและขั้นบันได ต้องไม่บิดเบี้ยวหรือมีสนิม
 • ยางกันลื่นที่อยู่แต่ละขาบันได ต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุด

Risks of a worker climbing uninsured ladder to work on the roof of a house on a beautiful sunny day with blue sky

บันไดพาด

ข้อกำหนดในการใช้บันไดพาดเพื่อความปลอดภัย ต้องปฏิบัติ ดังนี้

 • ความลาดเอียงของบันไดประมาณ 75 องศา (ระดับความห่างของฐานบันไดกับผนังที่พิงต้องอยู่ในช่วงประมาณ 1 ใน 4 ของความสูงของบันได
 • บันไดที่พาดต้องมีการยึดติดกับผนังที่พิงหรือฐานด้านล่างหรือต้องมีคนจับยึดให้มั่นคงตลอดเวลาที่ ขึ้น – ลง หรือปฏิบัติงานบนบันได
 • กรณีจุดพาดอยู่ต่ำกว่าบันได ปลายด้านบนสุดของบันไดต้องพาดเลยจุดพาดอย่างน้อย 50 เซนติเมตร

นอกจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการใช้บันไดข้างต้นแล้ว ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย ดังนี้

 • ควรหันหน้าเข้าหาบันไดและใช้มือทั้ง 2 ข้างเมื่อปีน
 • ระมัดระวังเครื่องมือ และวัสดุอื่นๆ ในผ้ากันเปื้อนหรือกระเป๋า
 • ใช้เชือกและถังในการดึงสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และหนัก
 • อย่ายื่นออกด้านข้างของบันได
 • ห้ามใช้บันไดสูงเมื่อมีลม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันไดมีความสมบูรณ์เมื่อเปิดและบานพับถูกล็อก
 • ห้ามใช้บันไดที่มีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน
 • มั่นใจว่าบันไดอยู่บนพื้นที่แข็งแรงและระดับเดียวกัน

เมื่อมีข้อกำหนดในการใช้บันไดอย่างปลอดภัยแล้ว ต้องมีการควบคุมดูแล ให้ผู้ใช้งานบันได ทำตามข้อกำหนดที่จัดทำไว้ 

 1. ข้อห้ามในการใช้บันได

การใช้บันไดนอกจากต้องมีข้อกำหนดในการใช้อย่างปลอดภัยแล้ว ต้องมีข้อห้ามด้วยเช่นกัน 

man standing on the top step of a ladder with caution sticker showing danger

 • ห้ามยืนบนสุดของบันได
 • ห้ามตั้งบันไดในที่ลาดชันหรือพื้นที่ทรุดง่าย
 • ห้ามตั้งบันไดบนพื้นนั่งร้าน
 • ห้ามใช้บันไดในบริเวณขอบอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการเงยหน้าทำงานบนเพดาน
 • ห้ามทำงานที่ต้องใช้แรงมาก
 • ห้ามเอื้อมมือทำงานห่างจากบันได
 • ห้ามพับบันไดแล้วพิงกับผนังหรือกำแพงขณะทำงาน (กรณีเป็นบันไดทรงเอ)

สรุป

การทำงานกับบันไดถือเป็นอุปกรณ์ในการทำงานบนที่สูงชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องรู้ถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงผ่านการอบรมที่สูงเพราะหากมีการนำบันไดใช้งานไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีการใช้งานด้วยและการทำงานกับบันไดที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือต้องไม่ทำงานบนบันไดเพียงคนเดียวเพราะถ้าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะไม่มีใครรู้และอาจทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันเวลาจึงจำเป็นต้องมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยหากต้องทำงานบนที่สูง

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by HEIGHTTHAI TEAM

เพิ่มเพื่อน