เรียนรู้ : รองเท้าหนังนิรภัย (leather safety footwear) มีแบบไหนบ้าง

by heightthaimanage
1.8K views

รองเท้าหนังนิรภัย แบบไหนดี

รองเท้าหนังนิรภัย (leather safety footwear) หมายถึง รองเท้าหนังที่มีพื้นรองภายใน หรือวัสดุหุ้มภายในที่แยกระหว่างตัวรองเท้ากับพื้นรองเท้า มีบัวหัวสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับนิ้วเท้าของผู้สวมอาจมีแผ่นป้องกันการแทงทะลุด้วยก็ได้ ซึ่ง มอก.523 ครอบคลุมเฉพาะรองเท้านิรภัยที่ทำด้วยหนังแท้หรือหนังเทียมเท่านั้น

 1. ประเภท แบบ ชนิด และสัญลักษณ์ รองเท้าหนังนิรภัยตามมาตรฐาน มอก.

คุณสมบัติของพื้นรองเท้าหนังนิรภัยรองเท้าหนังนิรภัย แบ่งตามคุณสมบัติของพื้นรองเท้าเป็น 4 ประเภท แต่ละประเภทใช้สัญลักษณ์ ดังนี้

 • ประเภทธรรมดา (standard) สัญลักษณ์ S
 • ประเภทเสริมแผ่นป้องกันการแทงทะลุ (penetration-resistant) สัญลักษณ์ P
 • ประเภทต้านไฟฟ้าสถิต (antistatic) สัญลักษณ์ A
 • ประเภทเสริมแผ่นป้องกันการแทงทะลุและต้านไฟฟ้าสถิต สัญลักษณ์ PA

แบบของรองเท้าหนังนิรภัย

รองเท้าหนังนิรภัย แต่ละประเภทมี 5 แบบ ดังนี้

 • แบบหุ้มส้น (low shoe)
 • แบบหุ้มข้อ (ankle boot)
 • แบบครึ่งแข้ง (half-knee boot)
 • แบบเต็มแข้ง (knee-height boot)
 • แบบเต็มขา (thigh boot)

ชนิดของหนังรองเท้าหนังนิรภัย

 • ชนิดหนังแท้
 • ชนิดหนังเทียม

มาตรฐานบัวหัวสำหรับการทนแรงกระแทกของรองเท้าหนังนิรภัย เมื่อทดสอบการรับแรงกระแทกที่ 200 + 4 จูลต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และไม่เกิดรอยแตก ทั้งบัวหัวชนิดโลหะ และไม่เป็นโลหะ (บัวหัว คือบริเวณส่วนหัวของรองเท้าสำหรับป้องกันอุบัติเหตุ)

ร้องเท้านิรภัยต้องมี มอก.


 1. รองเท้าหนังนิรภัยตามคุณลักษณะของ มอก.

ลักษณะทั่วไป

 • ตัดเย็บประณีต เรียบร้อย มีรูปร่างเหมาะสม ฝีเข็มสม่ำเสมอ 
 • ดอกยางพื้นรองเท้าสม่ำเสมอไม่บิดเบี้ยว แหว่ง สึก 
 • บัวหัวต้องติดแน่นกับรองเท้า ส่วนที่เป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิม
 • ถ้ามีเชือกผูกรองเท้าปลายเชือกต้องไม่หลุดลุ่ยและความยาวเชือกต้องเหมาะสมกับรองเท้า
 • ถ้ามีแผ่นป้องกันการแทงทะลุต้องอยู่ภายในพื้นรองเท้า ไม่สามารถดึงออกได้โดยปราศจากความเสียหายของรองเท้า และของแผ่นป้องกันการแทงทะลุต้องไม่เกินออกมาจากขอบพื้นรองเท้าหรือบัวหัว และต้องไม่สัมผัสกับบัวหัวความต้านไฟฟ้าสถิต เฉพาะประเภทต้านไฟฟ้าสถิต และประเภทเสริมแผ่นป้องกันการแทงทะลุและต้านไฟฟ้าสถิต
 • ความต้านไฟฟ้าเฉลี่ยต้องมีค่าตั้งแต่ 100 กิโลโอห์ม ถึง 1,000,000 กิโลโอห์มซิป (ถ้ามี)
 • ต้องเป็นไปตาม มอก.199 รองเท้าหนังนิรภัยทุกข้างในแต่ละคู่ อย่างน้อยจะต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดให้เห็นได้ง่ายชัดเจน ประกอบด้วย ขนาดรองเท้า ควบด้วยตัวอักษรย่อของระบบขนาดรองเท้า สัญลักษณ์ ชนิด ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 1. มาตรฐานรองเท้านิรภัยอื่น

ปัจจุบันมีการใช้งานรองเท้านิรภัยอย่างแพร่หลาย และรองเท้านิรภัยเองก็มีมาตรฐานต่างๆ มากมายให้เลือกใช้งานไม่เพียงแค่ มอก. เท่านั้น ยังมีมาตรฐานต่างประเทศอีก เช่น

 • EN ISO 20345:2011 (มาตรฐานสหภาพยุโรป) เป็นมาตรฐานของสหภาพยุโรป โดยกำหนดคุณสมบัติและการทดสอบอย่างเข้มงวด ทำให้การแบ่งกลุ่มรองเท้านิรภัยมีความชัดเจนขึ้น โดยมีข้อกำหนดพื้นฐานดังนี้
 • รองเท้าหัวเหล็กต้านแรงกระแทก 200J
 • วัสดุเสริมพื้นรองเท้า แผ่นรองพื้นระหว่างชั้นนอกและชั้นในสามารถทนแรงทะลุได้ 1,100N
 • พื้นรองเท้าชั้นนอกมีคุณสมบัติทนน้ำมันและสารเคมี
 • พื้นรองเท้าชั้นนอกมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ 160°C , 360°C
 • พื้นรองเท้าชั้นนอกมีคุณสมบัติกันลื่น
 • กันไฟฟ้าสถิต
 • หนังรองเท้าระบายอากาศได้

รองเท้านิรภัยตามมาตรฐาน EN ISO 20345:2011 แบ่งประเภทรองเท้าตามตารางต่อไปนี้

ประเภทรองเท้า สัญลักษณ์ คุณสมบัติการป้องกัน
Class I
ทำจากหนังและวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ยางธรรมชาติหรือพอลิเมอร์สังเคราะห์
SB ความปลอดภัยพื้นฐาน หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200J
S1 หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200J ป้องกันไฟฟ้าสถิต และส้นรองเท้าดูดซับแรงกระแทก
S1P หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200J มีชั้นตรงกลางของพื้นรองเท้า ป้องกันการเจาะทะลุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และส้นรองเท้าดูดซับแรงกระแทก
S2 หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200J ป้องกันไฟฟ้าสถิต ส้นรองเท้าดูดซับแรงกระแทก และกันน้ำ
S3 หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200J มีชั้นตรงกลางของพื้นรองเท้า ป้องกันการเจาะทะลุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ส้นรองเท้าดูดซับแรงกระแทก กันน้ำ และพื้นรองเท้าด้านนอกแบบมีปุ่ม
Class II
ทำจากยางหรือพอลิเมอร์สังเคราะห์
SB ความปลอดภัยพื้นฐาน หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200J และกันน้ำ
S4 หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200J ป้องกันไฟฟ้าสถิต และพื้นรองเท้าดูดซับแรงกระแทก
S5 หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200J มีชั้นตรงกลางของพื้นรองเท้า ป้องกันการเจาะทะลุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ส้นรองเท้าดูดซับแรงกระแทก กันน้ำ และพื้นรองเท้าด้านนอกแบบมีปุ่ม

สัญลักษณ์และคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานข้างต้นเพิ่มเติม ดังนี้

P พื้นรองเท้าเสริมเหล็กป้องกันการเจาะทะลุ 1,100 นิวตัน

C รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบตัวนำ

A รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต

HI รองเท้ามีฉนวนป้องกันความร้อน

CI รองเท้ามีฉนวนป้องกันความเย็น

E พื้นรองเท้าสามารถช่วยดูดซับแรงกระแทกส้นเท้าได้ 20 จูล

WRU ส่วนบนรองเท้าป้องกันน้ำซึมเข้ารองเท้า

HRO พื้นรองเท้าทนความร้อน 300 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที

ORO พื้นรองเท้าป้องกันน้ำมัน

 • JIS (Japanese Industrial Standards) เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของญี่ปุ่น แบ่งเป็น JIS T8101 สำหรับรองเท้านิรภัย และ JIS T8103 สำหรับรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตของญี่ปุ่น ซึ่งรองเท้านิรภัยตามมาตรฐาน JIS T8101 จะแบ่งเป็นประเภทของการใช้งานคือ
 • งานหนักพิเศษ (U) ต้านแรกกระแทกได้ 200J
 • งานหนัก (H) ต้านแรงกระแทกได้ 100J
 • งานทั่วไป (S) ต้านแรงกระแทกได้ 70J
 • งานเบา (L) ต้านแรงกระแทกได้ 30J
 • JSAA (Japan Safety Appliances Association) เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรเอกชนของประเทศญี่ปุ่น เพื่อสอบสวนและส่งเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยได้รับความไว้วางใจจาก ISO และ JIS สำหรับมาตรฐาน JSAA จะเป็นมาตรฐานสำหรับรองเท้านิรภัยประเภทผ้าใบและรองเท้าบูทนิรภัย รองรับการใช้งาน 2 แบบ คืองานทั่วไป (S) ต้านแรงกระแทกได้ 70J และงานเบา (L) ต้านแรงกระแทกได้เพียง 30J เท่านั้น
 1. การบำรุงรักษารองเท้านิรภัย

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานรองเท้านิรภัย ผู้ใช้งานต้องบำรุงรักษาดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำด้วยผ้าหรือแปรงชุบน้ำหมาดๆ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ
 • เก็บรองเท้าให้แห้งและพ้นจากสภาพที่เปียกหรือชื้น
 • ตรวจสอบรองเท้าว่ามีร่องรอยการสึกหรอหรือเสียหายหรือไม่ และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
 • เก็บรองเท้าไว้ในที่แห้งและเย็นเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนหรือความชื้น
 • ไม่เหยียบส้นรองเท้าขณะสวมใส่
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับข้อกำหนดการดูแลหรือบำรุงรักษาโดยเฉพาะ

ช่างเทคนิคที่ โรยตัวทำความสะอาด หากทำงานในคลังน้ำมันหรืองานนอกชายฝั่งควรเลือกรองเท้านิรภัยที่เหมาะสมกับตนเองและลักษณะงานเพื่อความปลอดภัยและสะดวกขณะทำงาน

สรุป

การเลือกใช้ รองเท้านิรภัย ในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและหาซื้อได้ง่ายทำให้มีการนำรองเท้านิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐานมาขายจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องตรวจสอบมาตรฐานของรองเท้านิรภัยก่อนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและตรงตามลักษระของการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

You may also like

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by HEIGHTTHAI TEAM

เพิ่มเพื่อน