หลักสูตรฝึกอบรมโรยตัว การทำงานเข้าถึงเชือก สำหรับช่างเทคนิคทั่วไป (Basic Rope Access)

หลักสูตรการสอนของเราฝึกจริงทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานเข้าถึงเชือกได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

เกี่ยวกับเรา About

ผู้ฝึกสอน Instructor

วิทยากร และ วิทยากรผู้ช่วยของเราคอยให้คำแนะนำและถ่ายทอดวิธีการทำงาน และ ใช้อุปกรณ์สำหรับโรยตัวได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย

อุปกรณ์การสอนที่เพียงพอ และ ได้มาตรฐาน

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฝึกอบรมของเราใช้ยี่ห้อ PETZL ทั้งหมด และ ผ่านการตรวจสอบ (Inspection) โดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐาน PETZL

สถานที่ และ โครงสร้างฝึกอบรมมาตรฐาน

สถานที่ฝึกอบรม และ โครงสร้าง (structure) ฝึกอบรมโรยตัวที่ได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบรับรองความปลอดภัย

ฝึกจริงปฏิบัติ และ ประเมินจริง

ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่ต้นไปถึงปฏิบัติงานโรยตัวได้อย่างปลอดภัย นักเรียนของเราทุกคนได้รับการประเมิน และ ทดสอบปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อจบออกไปทำงานโรยตัวอย่างมีคุณภาพ

ฝึกลงด้านล่างด้วยระบบเชือก 1

“ฝึกลงขอบตึกโรยตัวทำงาน”

ฝึกลงด้านล่างด้วยระบบเชือก 2 rope access

“ลงขอบตึกอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย”

ฝึกลงด้านล่างด้วยระบบเชือก 3 rope access

“เรียนรู้เทคนิคการลง และ ขึ้นขอบตึก”

ฝึกสอนขั้นตอนโรยตัวที่สำคัญและปลอดภัย
มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

เราจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนต่อคอร์ส

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติและใกล้ชิดกับผู้ฝึกสอนมากที่สุดตลอดการเรียนรู้ เราจำกัดจำนวนนักเรียนในแต่ละรุ่นไม่เกิน 10 คน.

สัดส่วนผู้ฝึกสอนหลัก 1 คน สอนนักเรียนได้ 6 คน และ ผู้ช่วยฝึกสอน 1 คน สอนนักเรียน 2 คน.

ฝึกโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือกตลอดการอบรม
มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

หลักสูตรการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจนนักเรียนสามารถทำงานด้วยระบบเชือกได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ

เรามีอุปกรณ์การฝึกที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้นักเรียนของเราสามารถใช้อุปกรณ์ได้ตลอดเวลาจนเกิดความมั่นใจขณะฝึกทำงาน

Risk Assessment
เรียนรู้การประเมินอันตรายในงานโรยตัวและวิธีการป้องกันอันตรายการทำงาน
Back up
เรียนการใช้งานอุปกรณ์เซฟตี้เชือกสำรอง Asap และ อุปกรณ์สำรองชนิดอื่นๆ

หากคุณกำลังมองหา
ผู้ช่วยในการฝึกอบรมโรยตัว สู่ความเป็นมืออาชีพ

"Heightthai แบรนด์จาก SAFESIRI เรามีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร และ อุปกรณ์การสอน ที่มีความพร้อมตามมาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากลูกค้าองค์กรชั้นนำมากกว่า 1ม000 บริษัทชั้นนำในประเทศไทย บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงและการเข้าถึงเชือกตามมาตรฐานสากล

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการการอบรมที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ ใบรับรองจากการอบรม (Certificate) ของเรายังได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานงานบนที่สูง

นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมจากเรามีความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้"

หากคุณกำลังมองหาศูนย์ฝึกอบรมที่สูงมาตรฐานเราขอเป็นหนึ่งในตัวเลือกเพื่อให้คุณได้พิจารณา และ พร้อมมอบข้อเสนอที่เหมาะสมกับคุณในการจัดฝึกอบรมตามลักษณะงานของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้บริการโรยตัวทำงาน

บริษัทที่ให้บริการโรยตัวทำความสะอาด โรยตัวทาสีตามตึกสูง งานโรยตัวติดตั้งป้ายโฆษณา โรยตัวรื้อถอนวัสดุต่างๆบนที่สูง

ช่างซ่อมบำรุงโรยตัว

ช่างซ่อมบำรุงที่ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงโดยวิธีการโรยตัว เช่น การตรวจสอบความหนาเหล็ก ซ่อมแซมโครงสร้างด้วยการโรยตัว

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตหกรรมที่มีงานตรวจสอบ ติดตั้ง หรือ ซ่อมแซมด้วยวิธีการโรยตัว เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานโรยตัวที่ปลอดภัยเพื่อตรวจสอบผู้รับเหมาก่อนทำงาน

หลักสูตร โรยตัว มาตรฐาน

เรียนวิธีการโรยตัวทำงานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเชือก 2 เส้น ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่ต้นจนนักเรียนสามารถโรยตัวทำงานได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัย พร้อมฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นตลอดการอบรมโรยตัว 2 วัน โดยมีทีมผู้ฝึกสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชนิดตลอดการเรียนรู้

หลักสูตรการเรียน
0 ชม
จำนวนวันอบรม
0 วัน
ทฤษฎี
0 %
ปฏิบัติ
0 %
อบรมเข้าถึงเชือก อบรมโรยตัว เรียนโรยตัวrope access 2024 12

อบรมโรยตัว สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน

เรียนการโรยตัวทำงานเข้าถึงเชือก 2 เส้น

 • ระยะเวลาเรียน 2 วัน / 16 ชั่วโมง
 • เริ่มเรียน เวลา 08.00-17.00
 • ราคาท่านละ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • 1 รุ่นไม่เกิน 6 คน
 • อุปกรณ์ที่ใช้เรียน Petzl

ราคาดังกล่าวรวม

 • ค่าอาหาร
 • ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

เนื้อหาและรายละเอียดของหลักสูตร

 1. Anchors & Knots การทำจุดยึดสำหรับโรยตัว และ พื้นฐานการผูกเงื่อน
 2. Ascending การขึ้นเชือก
 3. Descending การลงเชือก
 4. Changeover การเปลี่ยนอุปกรณ์บนเชือกจากขึ้นเป็นลง หรือ จากการลงไปเป็นการขึ้น
 5. Passing Knots การเคลื่อนที่โดยการข้ามปมเงื่อน
 6. Passing rope protection วิธีการทำงานกับอุปกรณ์ป้องกันเชือก Flexible protection for a fixed rope จากสิ่งมีคม เหลี่ยม อย่างถูกวิธี
 7. Deviations เทคนิคการเบี่ยงทางเชือกในทิศทางต่างๆ เพื่อหลบสิ่งกีดขวาง
 8. Rope-to-Rope transfer การเปลี่ยนเชือกทำงานจากเชือกเส้นหลักไปเส้นอื่นๆ
 9. Rescue การกู้ภัยบนเชือกขั้นพื้นฐาน

" หากคุณพร้อมที่ก้าวสู่การทำงานด้วยระบบเชือกมาตรฐาน ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมงานสู่ความเป็นมืออาชีพ แล้วพบกันครับ. "

อบรม Rope access 2023 heightthai
เรียนการใช้อุปกรณ์สำรองความปลอดภัย Backup

สถานที่ฝึกอบรม

ห้าง TU Dome ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น 3

อีเมล

โทรศัพท์

093 936 0870